Loading...

Productos de ingeniería / Optrónica

Productos de ingeniería

CENTINELA

Els nostres sistemes asseguren l'observació i vigilància en qualsevol entorn
El nostre sistema CENTINELLA és un sistema d’observació i vigilància mòbil que es pot utilitzar en qualsevol entorn tàctic, per a les unitats de desplegament ràpid que requereixen un alt grau de portabilitat per poder adaptar-se a les necessitats que es requereixin en qualsevol moment i condició adversa.

Està format per un sistema de sensors electro-òptics que inclou una càmera tèrmica (Castor HR), una càmera diürna i un telèmetre làser (Laser Range Finder), muntats en una caixa robusta i estanca que disposa d’elements de refrigeració.

Tot el sistema està muntat sobre una plataforma de moviment de dos eixos, i tot això, pot estar instal·lat, sobre un trípode, o sobre un pal incorporat a un vehicle. Aquesta unitat permet l’apuntament dels sensors a l’àrea d’interès, i disposa d’un sistema que permet el gir continuat.

parallax layer
Tecnobit l’única empresa espanyola amb capacitat total de disseny, desenvolupament, fabricació i manteniment de càmeres tèrmiques d’altes prestacions com CENTINELLA.
Està controlat per una consola d’operació composta per un PC portàtil “rugerizado” en el qual es realitza la presentació de la imatge del sensor actiu i de les dades d’estat del sistema. A més, permet gravar i reproduir les imatges de tots dos sensors juntament amb tota la simbologia i dades mostrades a la pantalla.

Donada la versatilitat en la utilització de diferents sensors, es poden emprar diverses configuracions depenent de la necessitat operativa de la missió