Banca i Assegurances

parallax layer

Especialistes en Finançament al Consum, Outsourcing i Big Data

La nostra companyia atresora un ampli coneixement en finançament al consum, adquirit a través d’anys d’experiència consolidant el treball de Grupo Oesía en banca.

En línia amb els nostres projectes de BigData, en Grupo Oesía no només treballem en matèria de finançament al consum, sinó que estem enfortint àrees de gran rellevància com el risc creditici.

Així mateix, estem potenciant el coneixement del client de banca emprant aquestes innovadores tècniques de processament de dades. Això permet a l’entitat financera establir patrons que impulsin la venda creuada, per a posteriorment traçar campanyes de màrqueting amb un adreçament molt més precís.

parallax layer

Treballem amb els principals grups financers líders

El coneixement funcional del “core bancari” adquirit durant anys realitzant treballs en les principals entitats bancàries del nostre país, ens permeten desenvolupar una sèrie de serveis especialitzats focalitzats en l’aspecte funcional i no només tecnològic d’àrees de màxima prioritat per a les entitats financeres.

Disposem de Programari Factories especialitzades en el sector financer amb equips experts en diverses tecnologies i plataformes.

Davant la creixent demanda de serveis mòbils pels clients i l’ús d’internet i xarxes socials com a principal via de compres i de comunicació amb les entitats bancàries, proporcionem solucions de monitorització integral de xarxes socials, anàlisi dinàmic d’informació i de Màrqueting Social per garantir una resposta ràpida i personalitzada a les necessitats dels clients.

parallax layer

Plataformes de signatura digital i biomètrica de documents electrònics

Proporcionem un motor avançat de signatura automatitzada amb suport a diferents sistemes operatius i navegadors, des de llocs de treball i dispositius mòbils que inclouen autoritat de validació i segellat de temps.

Oesía compta a més amb una àmplia experiència en serveis transversals de Suport i Manteniment d’Aplicacions, Outsourcing d’Infraestructures i Serveis, així com Seguretat, adaptats igualment a les peculiaritats d’aquest sector