Centres d'Atenció i Gestió de Clients

parallax layer

Aportem serveis 24/7, multiidioma i multicanal per a la consecució dels objectius dels nostres clients

parallax layer

  • Adaptem el nostre servei a la demanda horària necessària: Flexibilitat i personalització única de cada servei. Comptem amb serveis 24 x 7, multiidioma i multicanal.
  • Oferim qualitat des de que es despenja el telèfon, tenint cura dels petits detalls que marquen la diferència.
  • Establim procediments que asseguren el nostre coneixement, i exhaustius processos per assegurar resultats òptims.
  • Garantim la resolució de totes les consultes: No hi ha problemes només solucions i en temps mínims de resposta.

parallax layer

Ens encarreguem de la gestió, perquè el client pugui centrar les seves energies en millorar el seu negoci.

Serveis Financers

Donem resposta als dubtes de milers de clients de banca privada i banca personal d’entitats de referència, ajudant a fer més fàcil la vida diària dels seus clients.

Atenció al ciutadà

Despenjar el telèfon per ajudar al ciutadà i a la societat en diversos serveis d’atenció i informació. Vam aconseguir que l’Administració sigui més accessible, més propera, més real, més ràpida, més transparent…

Suport

Ajudem a milers de persones que presenten dubtes o necessiten suport, per mitjà de serveis de finestreta única per gestionar així de manera senzilla qualsevol tràmit, queixa o reclamació.