Gestió Tributària i Frau

parallax layer

Les nostres solucions tributàries estan aplicades en l’administració central, i en les administracions autonòmiques i locals

parallax layer
Grupo Oesía treballa en projectes de Gestió Tributària i Detecció del Frau des dels anys 90. L’enfocament dels nostres serveis té com a base la prestació d’un servei eficaç, implicat i resolutiu, orientat a la consecució de diferents beneficis per a l’Administració:

 • L’establiment de polítiques preventives mitjançant la creació d’un entorn dissuasori per al frau
 • Millora de la recaptació a conseqüència de la reducció de frau
 • Optimització dels processos interns i de la interlocució i comunicació entre diferents administracions
 • Facilitat en la integració amb processos de back office, amb independència de la plataforma de cada administració


parallax layer

Coneixement funcional en matèria tributària autonòmica i local

parallax layer
Grupo Oesía compta amb un equip sènior estable amb ampli coneixement funcional en gestió del frau a escala autonòmica i entitats locals, adaptant el servei a les circumstàncies pròpies de cada territori.

La solució integral que oferim cobreix els següents àmbits d’actuació:

 • Cruïlla d’informació provinent de fonts externes i internes (AEAT, D.G.C, C.G.N., etc.).
 • Processos de revisió i comprovació: declaracions presentades i autoliquidacions vs informació provinent d’altres fonts
 • Procediment inspector i sancionador
 • Quadres de comandament

parallax layer

Seguim treballant en la lluita contra el frau fiscal en benefici de la Societat

parallax layer
Oesía compta amb una estratègia Millora Contínua dels processos basada en l’increment de coneixement funcional adquirit en diferents comunitats autònomes i ajuntaments i l’adaptació de les noves tecnologies (Big Data, ciber-seguretat …) als nostres serveis:

 • Consultoria funcional i tecnològica prèvia a la realització del servei realitzada per un equip de professionals amb més de 20 anys d’experiència. Garanteix l’enteniment dels requeriments específics de cada administració i el compliment del nivell de servei esperat
 • Establiment de sinergies inter-servei que propicien l’optimització de costos
 • Estandardització de “regles de negoci” comuns entre CC.AA. i entre Ajuntaments


Informació relacionada: