Govern Corporatiu

Luis Furnells, President Executiu

I. Composició accionarial:

El capital social del Grupo Oesía està controlat en un 99,70 per cent pel seu alt equip directiu (President i director general) a través de les societats Heisenberg 2014 i Heisenberg Five. Les dues societats han assumit el control del Grupo Oesía en el marc d’un MBO, que ha permès que els antics accionistes de referència (fonamentalment entitats financeres) surtin del capital de l’organització.

Amb l’assumpció del control per part dels seus gestors, el Grupo Oesia emprèn una nova etapa.

Heisenberg 2014, S.L. 89,70%
Heisenberg Five, S.L. 10,00%

gobgraf

II. Òrgans Corporatius:

Consell
d'Administració

Comisió
d´Auditoria i Control

Appointments and Remuneration
Committee

Strategy
Committee


III. Comitè Executiu

equipo2