Política de privacitat i protecció de dades
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i pel seu Reglament de Desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (en endavant, RLOPD), OESIA NETWORKS, SL (en endavant, l’EMPRESA) informa a l’USUARI que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat per al seu accés a alguns dels serveis del present lloc web seran incorporades a fitxers titularitat de l’EMPRESA, amb la finalitat de realitzar el manteniment de la relació contractual o comercial establerta entre l’EMPRESA i l’USUARI; gestionar, administrar, prestar, ampliar i millorar els serveis als quals l’usuari hagués decidit subscriure o donar-se d’alta; adequar aquests serveis per millorar la seva qualitat de cara a l’USUARI; dissenyar nous serveis relacionats amb els anteriors; realitzar estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats; gestionar les candidatures dels interessats en formar part dels nostres processos de selecció; enviar informació sobre actualitzacions dels serveis; així com l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre els productes i serveis oferts per L’EMPRESA actualment i en el futur.

L’enviament de dades personals amb l’ús dels formularis electrònics de L’EMPRESA o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés i inequívoc del remitent al tractament automatitzat de les dades amb les finalitats anteriorment descrites. Les dades dels formularis de recollida de dades, són estrictament necessaris perquè L’EMPRESA pugui atendre correctament la petició realitzada per l’USUARI.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la LOPD i a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic.

L’EMPRESA no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

L’USUARI, per la seva banda, garanteix ser major de 14 anys i que les dades personals facilitades a L’EMPRESA són veraces i es compromet a comunicar a L’EMPRESA qualsevol modificació en els mateixos.

L’EMPRESA ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que exigeix la LOPD i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Si l’usuari desitja manifestar la seva negativa al tractament de les seves dades amb alguna de les finalitats anteriorment descrites, podrà fer-ho en el moment del registre marcant la casella corresponent, o mitjançant comunicació escrita dirigida a L’EMPRESA.

Així mateix, el titular de les dades podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de comunicació escrita a OESIA NETWORKS, SL Assessoria Jurídica C / Marie Curie, núm 19, 28521 Rivas Vaciamadrid, o mitjançant l’adreça de correu electrònic: juridico@oesia.com, aportant còpia del seu DNI o document equivalent, i identificant el dret que se sol·licita.

El consentiment prestat per l’USUARI per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment.
L’usuari accepta l’ús de galetes i arxius de seguiment d’adreces IP l’ús permet a L’EMPRESA recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, l’empresa no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament de la pàgina. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

En cas que el registre impliqui l’assignació a l’USUARI d’una contrasenya, aquest es compromet a usar-la de manera acurada i a mantenir-la en secret. Els USUARIS són responsables de la confidencialitat de les contrasenyes i altres identificadors que L’EMPRESA els proporcioni, i es comprometen a no cedir-les ni permetre el seu ús a tercers. Serà responsabilitat de l’USUARI la utilització il·lícita dels serveis d’aquest lloc web per un tercer mitjançant la seva contrasenya a causa d’un ús negligent o a la seva pèrdua.

Per això, l’USUARI ha de comunicar a L’EMPRESA de manera immediata qualsevol circumstància que pugui suposar l’ús indegut de contrasenyes i altres identificadors, com ara el robatori o la pèrdua. Fins que no es produeixi aquesta comunicació, L’EMPRESA quedarà exclosa de tota responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut per tercers no autoritzats de tals contrasenyes.