Productos de ingeniería / Avionica

Productos de ingeniería

BSD (Bulk Storage Device)

Dispositiu d'Emmagatzematge Massiu de Dades per l'Eurofighter
Dispositiu d’Emmagatzematge Massiu de Dades per l’Eurofighter Participem dins el Consorci Eurofirst pel desenvolupament desenvolupament i producció de l’Avió de Combat Europeu Eurofighter. Col·laborem en el disseny i producció de diferents solucions especials per satisfer les necessitats d’integració de sistemes a bord.

L’equip BSD, és el Dispositiu d’Emmagatzematge Massiu de Dades, ja que és l’encarregat de registrar i emmagatzemar totes les dades dels diferents equips durant el vol pel seu anàlisi seu anàlisi posterior a terra.

És l’encarregat de registrar els diferents paràmetres i dades del vol d’un avió. L’objectiu serà disposar de la informació necessària que permeti reproduir amb total exactitud l’evolució de l’operació de l’aeronau i les condicions de l’entorn de vol.

74_bsd