Productos de ingeniería / Avionica, Comunicacions Tàctiques

Productos de ingeniería

MIC (MIDS Interface Computer)

Aportem la nostra solució tàctica a la moderna tecnologia del A 400M, l'excel·lència en transport militar.
parallax layer
Aquest equip és un clar exemple de la capacitat de TECNOBIT per adaptar-se a les necessitats del client ja que hem pogut adaptar la nostra solució d’enllaços tàctics navals als exigents requisits aeronàutics.

L’equip MIC és una evolució dels equips d’enllaços tàctics de dades tipus Link de Tecnobit per al seu ús en els avions AIRBUS A400M i en el AIRBUS A330-200 MRTT.

Es tracta d’un equip de baix pes i alta capacitat de procés, dissenyat per al maneig de tota la informació Link 16 rebuda del MIDS (Multifunctional Information Distribution System) per a la seva posterior comunicació amb l’ordinador embarcat de missió.

L’equip MIC implementa moltes altres funcions per a comunicació amb els sistemes de processament embarcats en l’avió. Aquestes funcions inclouen comunicacions ARINC 429, adaptació del senyal de supressió Banda-L, indicació de transmissió del IFF/TCAS, adaptació del senyal MIDS-LVT PPS a més de les capacitats de BIT internes.

L’arquitectura de propòsit general i la gran diversitat d’interfícies externs fan la unitat MIC ideal per, no solament les aplicacions descrites a dalt, sinó també per a una gran varietat d’aplicacions de processament general.

Tots els nostres equips estan dissenyats d’acord a les normatives de qualitat més exigents. En el cas del MIC, tot el maquinari es dissenya seguint la norma RTCA-DO-254 nivell C i el programari, d’acord amb la normativa RTCA-DO-178 nivell D. A més, té qualificació TEMPEST conforme a la AMSG 784B volum 1 i compleix amb SEU/MBU. L’equip MIC també està qualificat ambientalment conforme a la RTCA-DO-160D.

91mic-copia2