Productos de ingeniería / Comunicacions Tàctiques

Productos de ingeniería

OPENLINK

Data Link táctico personalizable para países NO OTAN.
Data Link tàctic personalitzable per països NO OTAN. La nostra solució OPENLINK, neix amb el propòsit de satisfer les necessitats d’aquells països que requereixen la interconnexió de les seves forces navals, aèries i terrestres amb l’objectiu de compilar un escenari tàctic comú sobre el qual coordinar l’acció de totes les seves unitats.

Openlink és un processador d’enllaços tàctics amb capacitats anàlogues als sistemes desplegats en països de l’OTAN, però no està subjecte a restriccions d’exportació. El seu ús està obert a països fora d’aquesta aliança. Fins i tot pot personalitzar-se per cobrir requisits específics de seguretat de caràcter nacional dels nostres clients.

El OPENLINK està basat en la mateixa tecnologia que el nostre sistema LINPRO, que és l’únic processador de comunicacions tàctiques capaç de treballar indistintament i de manera concurrent sobre L11 A / B, L16, L22 y JRE, sota protocol NAT estàndard i també, permet el reenviament de dades en diferents configuracions així com capacitats VMF.

Pot ser integrat amb Sistemes C2 i la integració completa de la informació tàctica del Openlink, amb el Sistema de Combat, està provada operativament.

Un dels seus trets més destacat és la seva gran escalabilitat ja que pot evolucionar cap als requisits futurs que puguin sorgir, com suportar els enllaços tàctics OTAN.