Productos de ingeniería / Optrónica

Productos de ingeniería

Sistemes de Proves i Manteniment Perseo

Desenvolupem eines que permeten donar suport al cicle de vida dels nostres productes
En Tecnobit posseïm una gran capacitat i alta experiència en el disseny de bancs automàtics de proves per a sistemes electro-òptics. Hem desenvolupat bancs de test tant per a ús intern com per a clients externs, sempre amb la idea d’oferir als nostres clients els millors productes.

  • AGE-RADAR (ON A/C RADAR TEST SET): Equip de suport a terra (Aerospace Ground Equipment) concebut per a realitzar proves funcionals del RADAR de l’Eurofighter en línia de vol (ML1). L’objectiu d’aquest banc és provar la integritat del senyal de transmissió del RADAR, mitjançant el mesurament d’alguns paràmetres característics (RF Power, Frequency, Duty cycle, Premi spacing, Premi ample, PRF, PRI, et.). A més, aquest banc compta amb mesures de protecció que permeten als operaris treballar amb total seguretat.
  • PERSEO ON A/C (ON A/C Automatic Test Station For FLIR): Equip de suport a terra (AGE) concebut per dur a terme proves del FLIR de l’Eurofighter en línia de vol (ML1). Per facilitar el seu desplegament, està basat en una arquitectura modular i portable. A més d’oferir un diagnòstic tipus GO / NO-GO de l’estat del FLIR, és capaç de realitzar proves òptiques addicionals per incrementar la cobertura de test.
  • PERSEO OFF A/C (OFF A/C Automatic Test Station For FLIR): Banc de proves automàtic de laboratori destinat a provar el sensor FLIR de l’Eurofighter a ML2 (nivell intermedi de manteniment), amb la capacitat d’aïllar errors a nivell de mòdul reemplaçable (SRU). A més, compta amb funcionalitats per donar suport a tasques de reparació i manteniment, així com per a la càrrega de programari de l’equip. Encara orientat a provar el FLIR de l’Eurofighter, es va dissenyar per ser fàcilment adaptable per provar qualsevol altre sistema optrònic.
  • CENTINELA-ATE (Centinela Automatic Test Equipment): Banc de proves dissenyat per revisar el funcionament del sistema electro-òptic Centinella a tots els nivells (targetes, mòduls, cablejats i sistema). Es tracta d’un banc de proves automàtic que té com a missió donar suport tant la fase de producció com la de reparació i manteniment del sistema. És un banc que compta amb eines sofisticades (tant Maquinari com Programari) que permeten dur a terme proves funcionals, proves d’alineament de sensors o procediments de calibratge. Com a part del sistema de proves, també s’ha desenvolupat un banc per dotar al client de la capacitat de realitzar proves que detectin errors primerencs en la producció dels seus sistemes (denominat Centinela-ESS).