Productos de ingeniería / Comunicacions Tàctiques

Productos de ingeniería

COSMOS

Aportem les solucions més eficaces per a la vigilància multiplataforma
Disposem d’un Sistema C4I mòbil de vigilància multiplataforma per a entorns distribuïts, basat en la integració de sensors electro-òptics i radars sobre una arquitectura modular, per a una integració ràpida i fàcil.

Suporta la capacitat d’integració en diversos tipus de xarxes de comunicacions, aprofundint en el concepte NEC, podent integrar els sistemes d’Enllaç de dades tàctiques de Tecnobit (LINPRO, OpenLink, etc …), o suportant arquitectures orientades a servei (SOA) com DDS.

Pot ser desplegat en entorns distribuïts gràcies al control remot dels sensors i la disposició de vídeo i dades tàctics dels emplaçaments remots en tots els llocs de l’operador.