Productos TIC / Sanitat

Productos TIC

Gacela Suite

Aplicació de tecnologies implantada en més de 100 hospitals i en ús per més de 50.000 professionals
parallax layer
El sistema de Metodologia infermera desenvolupat per Grupo Oesía “GACELA SUITE” permet l’aplicació efectiva de les noves tecnologies en milers d’hospitals, facilitant la feina als professionals de la Salut i la cura de milions de pacients.

Comptem amb una gran presència nacional i internacional. Gacela Suite està implantada en més de 100 Hospitals i més de 50.000 professionals ho està fent servir.


parallax layer

Gacela Suite es compon de diferents mòduls:

01_care

Gacela Care

Els Hospitals avalen el nostre sistema d’informació

Gacela Care adaptable a diferents taxonomies d’infermeria permet generar plans de cures personalitzades i / o estàndards a cada pacient. Mostra un mapa de llits “user friendly”, genera agendes de treball i proporciona sistemes d’alerta interactius.

Gacela es pot integrar amb els sistemes d’informació del centre (Banc de Sang, farmàcia, dietètica, admissions, etc.) i dispositius mèdics. Permet també la visualització i l’explotació de tota la informació processada en el sistema, garantint el compliment de la LOPD.

01_HO

Hospital de día

La modalitat de Gasela Suite que més creix entre els nostres usuaris

La Hospitalització de Dia com a modalitat assistencial ha tingut un considerable desenvolupament durant els últims anys, incrementant notablement l’eficiència en l’atenció a pacients, evitant ingressos hospitalaris no estrictament necessaris.

 

01_uni

Gacela Universitats

Cuidem de la formació dels que ens cuidaran en el futur.

Ofereix atenció personalitzada a través d’un enfocament integral, en línia amb les principals metodologies d’ensenyament actuals, i adaptable a l’aprenentatge basat en problemes.