Productos TIC / Administració Publica

Productos TIC

Gestió de subvencions

Treballem per aconseguir una administració més eficients de les ajudes cofinançades amb fons de la Unió Europea.
L’àrea de gestió d’ajudes públiques de IaSoft, part de Grupo Oesía, compta amb el suport d’anys de treball en l’àmbit del finançament de subvencions amb fons de la Unió Europea.

Des de la nostra companyia, treballem amb els següents fons:

  • FEDER: per a projectes de Cooperació territorial i ajudes Regionals.
  • FSE: per a aplicacions procedents de fons europeus.
  • FEADER: per a la gestió d’ajudes al Desenvolupament Rural.

parallax layer

Gràcies a la nostra experiència de treball amb nombroses aplicacions i programes, tenim una extensa varietat de coneixements útils per aplicar solucions als diferents Programes europeus.

En aquest marc, operem en tres línies d’acció fonamentals:

  • Cooperació: La nostra aplicació Interreg s’estén per tota la geografia espanyola. Es tracta d’un projecte de gestió dels diferents fons que intervenen en el finançament d’ajudes de Cooperació Territorial Europea, permetent el seguiment i control financer, material i documental d’aquests ajuts.
  • Fons FEDER i FSE: Gestió i seguiment de la informació financera i material de les actuacions amb subvencions cofinançades amb Fons de la Unió Europea, administrades per les diferents conselleries i departaments de les comunitats autònomes.
  • Desenvolupament rural: Des de l’any 1996 vam actuar activament en aquest camp, on s’engloben els grups d’acció local repartits per la geografia espanyola.

En tots els nostres programes integrem una sèrie d’indicadors com l’ocupació creada, els cursos rebuts i les empreses consolidades. Aquests marcadors es recullen i comuniquen periòdicament a l’organisme coordinador