Informació legal i condicions d’ús

1.- Informació legal

El lloc web www.oesia.com (en endavant, el LLOC WEB) és un domini registrat per OESÍA NETWORKS, S.L. (en endavant, L’EMPRESA), entitat inscrita en el Registre Mercantil de Vizcaya – Tomo 3913 – Libro 0 – Folio 117 – Sección 8 – Hoja M-565.872. inscripción 2ª. CIF B-95087482. Domicili Social: Calle Marie Curie 19, 28521 Rivas Vaciamadrid.
Telèfon de contacte: 913 098 600
Correu electrònic: marketing@oesia.com

2.- Caràcter dels serveis

L’ús del present lloc web així com de la informació continguda en el mateix és, en principi, de caràcter gratuït. Aquesta circumstància podrà variar en un futur, en aquest cas, L’EMPRESA es compromet a publicar les noves condicions generals d’ús en el menor temps possible.

3.- Responsabilitat de l’usuari

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals d’ús . Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l’USUARI, són de la seva exclusiva responsabilitat, sense que es pugui responsabilitzar l’EMPRESA dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquestes activitats alienes a la seva voluntat.

4.- Responsabilitat de l’empresa

L’EMPRESA no serà responsable dels errors en l’accés al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència en què els errors no es produeixin. L’EMPRESA es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat del lloc web, en raó d’una eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del mateix.

5.- Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de L’EMPRESA i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, quedant tots els drets reservats. El nom de domini, les marques, rètols, signes distintius o logotips que apareixen a la pàgina web són titularitat de L’EMPRESA. Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio que poguessin trobar-se en aquest moment o en un futur en aquest lloc d’Internet, són propietat de L’EMPRESA i no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part de l’EMPRESA. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquest lloc web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6.- Hiperenllaços

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de L’EMPRESA estarà sotmès a les condicions:

  • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web de L’EMPRESA.
  • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de L’EMPRESA i els seus serveis.
  • Sota cap circumstància, L’EMPRESA serà responsable dels continguts, informacions, manifestacions, opinions o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual s’estableixi un hiperenllaç al present lloc web.
  • Qualsevol hiperenllaç es dirigirà a la pàgina principal del lloc web.

Els hiperenllaços que es troben al lloc web han estat prèviament consensuats amb els titulars de les pàgines webs enllaçades. L’EMPRESA no serà responsable del mal ús ni de les activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic que facin els usuaris en aquestes pàgines enllaçades.

7.- Vigència de les condicions d’ús

Les condicions d’ús d’aquest lloc web tenen caràcter indefinit. L’EMPRESA es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com el seu contingut.

8.- Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

9.- Legislació i jurisdicció aplicables

La prestació del servei d’aquest lloc web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid.